Handlingar från årsstämman:

Här nedan hittar du länkar till dokument som tidigare distribuerats tillsammans med kallelsen till årsstämman.
Länkarna kommer att ligga kvar här på startsidan tills protokoll o.s.v. från årsmötet finns tillgängligt i Arkiv. Då kommer Startsida att återfå sitt ursprungliga utseende.

 

Välkommen till Skilåns samfällighetsförenings hemsida!

Samfälligheten ligger ca. 3 km från Riddarhyttan och består av Övre Källfallet (gamla byn) och sommarstugeområdet (nya byn) samt några fastigheter i "periferin" ; Skilbyarna, Skräppbo och Haraldssjön.

Av dessa är 18 st. bebodda permanent och 37 st. fungerar som fritids-boende. Det finns också ett antal obebodda och/eller obebyggda fastigheter.

Vi förfogar över och förvaltar ca. 4,5 km grusväg i kuperad terräng, vilket kan ha sina sidor, speciellt vintertid.